Photographed by SHOKEN TAKAHASHI Bishojo Kiko LOLITA Estonia II PHOTO BOOK